شما دپارتمان کشاورزی را انتخاب کرده اید
نام پکزمان پککد پک دانلود فایلدانلود کتاب و جزوات
پرورش زنبور عسل مقدماتي130ITC-FO-030تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرورش زنبور عسل پيشرفته260ITC-FO-031تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرورش و تکثير ماهيان زينتي30ITC-FO-054تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تلقيح مصنوعي گاو و گاوميش 60ITC-FO-101تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرورش ماهيان خاوياري60ITC-FO-055تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول طراحي وساخت استخرهاي پرورش ماهي و مديريت آن60ITC-FO-050تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرورش و تکثير ماهيان گرم آبي60ITC-FO-052تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول کاشت و داشت و برداشت گياهان داروئي60ITC-FO-201تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرورش هيدروپونيک گل رز30ITC-FO-068تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرورش هيدروپونيک گل ميخک30ITC-FO-062تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرورش و تکثير ماهيان سردآبي30ITC-FO-053تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرورش هيدروپونيک گل ژربرا30ITC-FO-064تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شناسائي علف هاي هرز و کاربرد علف کش ها در کنترل آن30ITC-FO-115تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جيره نويسي دام و طيور با رايانه30ITC-FO-104تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ميکروبيولوژي مواد غذائي30ITC-FO-900تقویم های آموزشی دانلود دانلود
محوطه سازي فضاي سبز30ITC-FO-122تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرورش قارچ خوراکي فاز 1 کمپوست30ITC-FO-070تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرورش قارچ خوراکي فاز 2 عمل آوري و بسته بندي قارچ60ITC-FO-071تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرورش و توليد خيار گلخانه اي در بستر هاي خاکي60ITC-FO-150تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول نگهداري مواد غذائي30ITC-FO-080تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنولوژي صنايع کمپوت و کنسرو30ITC-FO-082تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کنترل کيفيت کارخانه هاي مواد غذائي30ITC-FO-084تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنولوژي نانهاي حجيم و نيمه حجيم(ویژه مربیان اصفها30ITC-FO-086تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول و مباني كشت هيدروپونيك60ITC-FO-060تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنائي با بيوتكنولوژي كشاورزي60ITC-FO-040تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي فضاي سبز پيشرفته260ITC-FO-091تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول تجزيه مواد غذائي30ITC-FO-092تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کافي شاپ30ITC-FO-090تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کشت بافت هاي گياهي60ITC-FO-042تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آزمايشگاه ميکروبي مواد غذائي30ITC-FO-085تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بيوتکنولوژي مواد غذائي30ITC-FO-088تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم آبياري تحت فشار30ITC-FO-130تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جيره نويسي دام و طيور30ITC-FO-102تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي پخت نان60ITC-FO-025تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اقتصاد كشاورزي30ITC-FO-026تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روشهاي نوين كنترل كيفيت مواد غذائي60ITC-FO-087تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنائي با طراحي احداث و مديريت سازه هاي گلخانه اي30ITC-FO-027تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تشريح مبانيHACCPدر صنايع غذائي30ITC-FO-901تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنائي با استاندارد ISOدر صنايع غذائي30ITC-FO-902تقویم های آموزشی دانلود دانلود
هرس درختان ميوه30ITC-FO-028تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آفات و بیماریهای درختان میوه30ITC-FO-035تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت علفهای هرز30ITC-FO-116تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پیوند در درختان میوه30ITC-FO-024تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مهندسی ژنتیک در کشاورزی30ITC-FO-044تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربرد نشانگرهای مولکولی در کشاورزی30ITC-FO-046تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت باغات میوه30ITC-FO-888تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کشت زعفران30ITC-FO-889تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ماشین آلات کشاورزی30ITC-FO-890تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول طراحی و احداث سیستم آبیاری تحت فشار30ITC-FO-131تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آموزش بنسای30ITC-FO-164تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تولید چمن30ITC-FO-160تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تولید تراریوم30ITC-FO-158تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی30ITC-FO-156تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کشت توت فرنگی بصورت هیدروپونیک30ITC-FO-061تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی و محوطه سازی فضای سبز با نرم افزار30ITC-FO-123تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی ، احداث و مدیریت سازه های گلخانه ای30ITC-FO-149تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول بهداشت و ضد عفونی در صنایع غذائی30ITC-FO-095تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روش های نوین بسته بندی مواد غذائی30ITC-FO-083تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فراوری خشکبار30ITC-FO-096تقویم های آموزشی دانلود دانلود
غذا و نوشیدنی ها30ITC-FO-096تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نانوای سنتی30ITC-FO-078تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول ارتباطات در هتل30ITC-FO-910تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشپز سنتی30ITC-FO-089تقویم های آموزشی دانلود دانلود
غذاهای فوری(FAST FOOD)30ITC-FO-094تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شیرینی پز(خشک و تر)30ITC-FO-093تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طباخی آبزیان30ITC-FO-912تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دسرساز بین المللی30ITC-FO-914تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آموزش GPS در کشاورزی30ITC-FO-047تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آموزش GIS در کشاورزی30ITC-FO-048تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الکتروفورر30ITC-FO-049تقویم های آموزشی دانلود دانلود
PCR,RT-PCR30ITC-FO-043تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کشت سلولهای بنیادی30ITC-FO-041تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تمایز سلولی30ITC-FO-045تقویم های آموزشی دانلود دانلود
استخراج DNA & RNA30ITC-FO-171تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جیره نویسی آبزیان(ماهیان خاویاری)30ITC-FO-105تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ایستگاه های کنترل مرکزی و پمپاژ در آبیاری قطره ای30ITC-FO-132تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با پرورش ماهیان خاویاری30ITC-FO-056تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تلقیح مصنوعی30ITC-FO-103تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Roof Garden30ITC-FO-125تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرورش مركبات30ITC-FO-126تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كاربرد GPS در علوم كشاورزي30ITC-FO-117تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنايي با طرح كسب و كار30ITC-FO-127تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آموزش GIS Arc View Gis 3.x مقدماتي30ITC-FO-119تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مربیگری نانوایی پیشرفته(نانهای حجیم و نیمه حجیم)60ITC-FO-909تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مربیگری نانوایی مقدماتی(نان های سنتی)60ITC-FO-908تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گلها و درختچه های زینتی فضای آزاد30ITC-FO-154تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Water Garden(باغ آبی)30ITC-FO-124تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی و ساخت سیستم های کشت هیدروپونیک30ITC-FO-059تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Primming بذر در گلها و درختچه های زینتی30ITC-FO-180تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی فضای سبز با نرم افزار 8 Delux30ITC-FO-121تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طب سنتی(مقدماتی)30ITC-FO-203تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول طراحی ، احداث و نگهداری باغات میوه30ITC-FO-886تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی کاشت( محوطه سازی)30ITC-FO-100تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول کاشت ، داشت و برداشت گیاهان دارویی30ITC-FO-201/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
داروهای گیاهی30ITC-FO-206تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکثیر و پرورش ملکه زنبور عسل30ITC-FO-032تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اسانس گیری30ITC-FO-204تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مربیگری نانوایی(پیشرفته)(نانهای حجیم و نیمه حجیم)30ITC-FO-909/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مربیگری نانوایی (مقدماتی) نانهای سنتی30ITC-FO-908/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کشت بافت در تولید نهال 130ITC-FO-916تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کشت بافت در تولید نهال 230ITC-FO-917تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طرح آزمایشات کشاورزی30ITC-FO-010تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرورش زنبور عسل پیشرفته30ITC-FO-031/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرورش گاو شیری30ITC-FO-106تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با اصول و مبانی کشتکار گلخانه ای30ITC-FO-150/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربرد GPS در علوم کشاورزی(پیشرفته)30ITC-FO-118تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با بیوگاز30ITC-FO-107تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرورش و تکثیر ماهیان گرم آبی30ITC-FO-052/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با تولید و پرورش قارچهای خوراکی30ITC-FO-071/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرورش پرندگان زینتی30ITC-FO-108تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با بستر های کاشت قارچ های خوراکی30ITC-FO-070/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ورمي کمپوست30ITC-FO-800تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول و مبانی کشت هیدروپونیک30ITC-FO-060/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی فضای سبزمقدماتی130ITC-FO-099تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تغذیه گیاهی ، زراعی و باغی30ITC-FO-152تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرورش دهنده مرغ بومی30ITC-FO-109تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرورش طیور30ITC-FO-110تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرورش گوسفند و بز30ITC-FO-112تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرورش مرغ(گوشتی و تخمگذار)30ITC-FO-113تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرورش کرم ابریشم30ITC-FO-111تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی و ساخت استخر پرورش ماهی30ITC-FO-050/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرورش و تکثیر زنبور عسل30ITC-FO-034تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرآوری محصولات شیلاتی30ITC-FO-300تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با غذاهای زنده در پرورش آبزیان30ITC-FO-302تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اشنایی با کیفیت آب پرورش آبزیان(فیزیکو شیمیایی)30ITC-FO-304تقویم های آموزشی دانلود دانلود
جیره نویسی آبزیان30ITC-FO-105/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گاوداری صنعتی(شیری و گوشتی)30ITC-FO-114تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام امادگی(آزمون تخصصی رشته امورزراعی و باغبانی)1ITC-FO-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آزمون عمومی1ITC-FO-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آموزش رشته امورزراعی و باغبانی)1ITC-FO-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام امادگی(آزمون تخصصی رشته اموردامی)1ITC-FO-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آموزش رشته اموردامی)1ITC-FO-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آموزش عمومی1ITC-FO-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام امادگی(آزمون تخصصی رشته آبزیان وشیلات)1ITC-FO-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آموزش رشته آبزیان و شیلات)1ITC-FO-تقویم های آموزشی دانلود دانلود