شما دپارتمان فن آوري خودرو (9 دی) را انتخاب کرده اید
نام پکزمان پککد پک دانلود فایلدانلود کتاب و جزوات
كارآموزي - كارورزي 160ITC-AT-100تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كارآموزي - كارورزي 260ITC-AT-101تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فنون مربي گري فناوري خودرو30ITC-AT-103تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مديريت خدمات فني خودرو30ITC-AT-105تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مباني برق و الكترونيك خودرو 160ITC-AT-201تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الكترونيك تخصصي خودرو260ITC-AT-202تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم حفاظتي خودرو ( دزدگير)30ITC-AT-203تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم روشنايي خودرو 30ITC-AT-205تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم هاي تهويه كولر خودرو30ITC-AT-206تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم شارژ خودرو ( آلترناتور)30ITC-AT-207تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم نشاندهنده هاي خودرو30ITC-AT-208تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم استارتر خودرو30ITC-AT-209تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي مالتي پلكس30ITC-AT-210تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كار با دستگاه عيب ياب رايانه اي ( دياگ)30ITC-AT-301تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تنظيم موتور TUN UP30ITC-AT-302تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم فنربندي و تعليق30ITC-AT-303تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آناليز گازهاي خروجي اگزوز30ITC-AT-304تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم سوخت رساني دوگانه سوز خودرو CNG30ITC-AT-305تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم انژكتوري بنزيني مقدماتي 30ITC-AT-306تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم فرمان و زوايان چرخ 30ITC-AT-307تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سوخت رساني انژكتوري تخصصي ( پيشرفته )30ITC-AT-308تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم ترمزمعمولي 30ITC-AT-309تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم ضد بلوك ترمز ABS و برنامه كنترل پايداري 30ITC-AT-310تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم هاي جرقه معمولي30ITC-AT-311تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گيربكس معمولي MANUEL130ITC-AT-313تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گيربكس اتوماتيك30ITC-AT-314تقویم های آموزشی دانلود دانلود
كلاچ 30ITC-AT-315تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ديفرانسيل و پلوسها30ITC-AT-316تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گيربكس اتوماتيك ECT-AL430ITC-AT-317تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مولد قدرت 160ITC-AT-318تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مولد قدرت تخصصي 30ITC-AT-319تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مولد قدرت 230ITC-AT-327تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عيب يابي سيستماتيك 160ITC-AT-320تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عيب يابي سيستماتيك 230ITC-AT-321تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم هاي جرقه پيشرفته 30ITC-AT-322تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عيب يابي پيشرفته خودرو NVH30ITC-AT-325تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گيربكس معمولي MANUEL230ITC-AT-326تقویم های آموزشی دانلود دانلود
موتور خودروهاي تجاري سنگين و نيمه سنگين 30ITC-AT-605تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پمپ - فن و كوپلينگهاي هيدروليكي30ITC-HP-110تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پنوماتيك و الكتروپنيوماتيك30ITC-HP-114/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کنترل وطراحی سیستم هیدرولیک وپنوماتیک بانرم افزار60ITC-HP-121تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الکترونيک پيشرفته خودرو60ITC-AT-607تقویم های آموزشی دانلود دانلود
NVH نوفه،لرزش،تکان30ITC-AT-700تقویم های آموزشی دانلود دانلود
EWDتحليل و شناسائي مدارات الکترونيکي خودرو30ITC-AT-701تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ABS &TCSسيستم کنترل لغزش و ترمز قفل شو30ITC-AT-702تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ECCS سيستم کنترل متمرکز موتور انژکتور330ITC-AT-703تقویم های آموزشی دانلود دانلود
CVTجعبه دنده مدام متغيير30ITC-AT-704تقویم های آموزشی دانلود دانلود
TGA &ABA &TRMواژگان و اختصارات فني خودرو30ITC-AT-705تقویم های آموزشی دانلود دانلود
VVTIکنترل هوشمند زمانبندي متغيير سوپاپ موتور30ITC-AT-706تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تدوین پودمان به روش دیکومDacum30ITC-PB-019تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم جرقه30ITC-AT-323تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مولد قدرت مقدماتی130ITC-AT-318/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برق خودرو130ITC-AT-328تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برق خودرو 230ITC-AT-329تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه خواني صنعتي رشته اتومکانيک با نرم افزار مکانيکال(دپارتمان نقشه کشي)60ITC-AT-501تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقاشي خودرو130ITC-AT-400تقویم های آموزشی دانلود دانلود
صافکاري 130ITC-AT-410تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقاشي خودرو230ITC-AT-401تقویم های آموزشی دانلود دانلود
صافکاري 230ITC-AT-411تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنائي با تجهيزات تعميرگاهي30ITC-AT-420تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ESP &TCSسيستم کنترل لغزش و ترمزضد قفل 230ITC-AT-330تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعليق و فنربندي زانتيا30ITC-AT-331تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مولد قدرت تخصصي 2 -موتور ملي30ITC-AT-332تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحليل مدارات 20630ITC-AT-340تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحليل مدارات الکترونيکي سمند30ITC-AT-341تقویم های آموزشی دانلود دانلود
انتقال قدرت معمولی 130ITC-AT-342تقویم های آموزشی دانلود دانلود
انتقال قدرت معمولی 230ITC-AT-343تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مبانی الکترونیک خودرو30ITC-AT-344تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شبکه الکترونیک خودرو30ITC-AT-345تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل مدارات الکتریکی و الکترونیکی سمند ال ایکس30ITC-AT-346تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نصب و عیب یابی سیستم های گاز سوز خودرو CNG30ITC-AT-350تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنائی و کنترل ECU خودرو30ITC-AT-351تقویم های آموزشی دانلود دانلود
انتقال قدرت 230ITC-AT-352تقویم های آموزشی دانلود دانلود
انتقال قدرت 130ITC-AT-353تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي الكترونيك كاربردي 130ITC-EL-103/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد سنسورها در سيستم هاي صنعتي30ITC-EL-411تقویم های آموزشی دانلود دانلود
هيدروليك 160ITC-HP-111تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و مدلسازي مقدماتي با SOLID WORK30ITC-DR-610تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مولد قدرت تخصصی 3 (تندر 90)30ITC-AT-423تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مولد قدرت تخصصی 4(موتور هیوندا)30ITC-AT-424تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الکتروهیدرولیک30ITC-HP-112تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پنوماتیک مقدماتی30ITC-HP-125تقویم های آموزشی دانلود دانلود
هیدرولیک مقدماتی30ITC-HP-127تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربرد PLC در هیدرولیک و پنیوماتیک مقدماتی30ITC-HP-134تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الکترونیک کاربردی30ITC- AT- 430تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم انژکتور سمند30ITC- AT-431تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم انژکتور پراید30ITC- AT- 432تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اشتعال وجرقه در سیکل اتو30ITC- AT-435تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم انتقال قدرت تندر 9030ITC-AT- 436تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل مدارت هیدرولیکی والکترونیکی گیربکس اتوماتیک30ITC- AT-437تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل مدارت هیدرولیکی و الکترونیکی ترمزهای هوشمند30ITC- AT-438تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کار با دستگاه عیب یاب دیزل30ITC-AT-439تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عیب یابی سیستم الکترونیک خودرو30ITC-AT-440تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الکتروهیدرولیک60ITC-HP-112/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مولد قدرت تخصصي 5(موتور تيبا)30ITC-AT-441تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الكترونيوماتيك30ITC-HP-128تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برق خودروی تجاری 130ITC-AT-443تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برق خودروی تجاری 230ITC-AT-444تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کولر خودروهای تجاری 130ITC-AT-445تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با ساختار رنگ خودرو30ITC-AT-402تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مولد قدرت تخصصی (هیوندا Sonata 2000CC )30ITC-AT-452تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فرمانهای پرقدرت30ITC-AT-453تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تنظیم فرمان30ITC-AT-454تقویم های آموزشی دانلود دانلود
معاینه فنی خودرو30ITC-AT-455تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم های برقی خودروهای کیا و هیوندا30ITC-AT-425تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیرات گیربکس اتوماتیک6 سرعته خودروهای هیونداوکیا30ITC-AT-426تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم ضد سرقت هوشمند درخودروهای کیاوهیوندا30ITC-AT-427تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیرات گیربکس اتوماتیک HIVECخودروهای هیونداوکیا30ITC-AT-428تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مولد قدرت تخصصی (سانتافه دیزلCommon Rail)30ITC-AT-429تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ترمزهای پرقدرت30ITC-AT-460تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مولد قدرت تخصصی (کیااپیروس)30ITC-AT-421تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعلیق پیشرفته30ITC-AT-462تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عملکرد ترمز ABS&TCSدر خودروهای تجاری30ITC-AT-450تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم الکتریکی و شبکه الکترونیک خودروهای تجاری30ITC-AT-447تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت موتوردیزل مقدماتی30ITC-AT-448تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سرویس و نگهداری کولر و بخاری خودروهای تجاری30ITC-AT-446تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم انتقال قدرت خودروهای تجاری مقدماتی30ITC-AT-451تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت موتوردیزل پیشرفته30ITC-AT-449تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گیربکس اتوماتیک 6 سرعته A6LF1&2هیوندا و کیا20ITC-AT-467تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی موبایل هیدرولیک8ITC-HP-111/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کنترل وطراحی سیستم هیدرولیک وپنوماتیک بانرم افزار30ITC-HP-121/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گیربکس اتوماتیک 5و4 سرعته HIVEC هیوندا و کیا20ITC-AT-468تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گیربکس اتوماتیک 5 سرعته A5 SR1&2 هیوندا و کیا20ITC-AT-472تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیر موتور هیوندا و کیا20ITC-AT-473تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گیربکس اتوماتیک Btra مدل 74 Musso30ITC-AT-474تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقص یابی سیستم مدیریت موتور گاز و بنزین کارگاهی30ITC-AT-476تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول مبانی عملکرد گیربکس اتوماتیک30ITC-AT-479تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برق خودروی تخصصی L9030ITC-AT-480تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برق خودروی تخصصی زانتیا30ITC-AT-481تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربرد تخصصی ماشین ابزار در فناوری خودرو30ITC-AT-483تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت وکنترل گیربکس اتوماتیکBtraمدل74خودرویMusso30ITC-AT-489تقویم های آموزشی دانلود دانلود
موتور،گیربکس،دیفرانسیل و سیستم الکتریکی (کاکی)KY540ITC-AT-490تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مولدقدرت تخصصی موتور308HYUNDAI GENESIS30ITC-AT-491تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گیربکس اتوماتیک خودرو GENESIS30ITC-AT-492تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول کاربردی تعویض تسمه ها و گردنده ها در خودرو30ITC-AT-496تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مولد قدرت تخصصی مزدا330ITC-AT-497تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روش عیب یابی خودرو به شکل سیستماتیک30ITC-AT-498تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه خوانی در خودرو30ITC-AT-503تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مبانی برنامه نویسی در میکروکنترلرهای خودرو(ECU)30ITC-AT-504تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اپراتور دستگاه عیب یاب خودرو10ITC-AT-502تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عیب یابی پیشرفته موتور مزدا3و L9030ITC-AT-505تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مانیتورینگ طراحی Lab View در صنعت مکانیک خودرو30ITC-AT-506تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عیب یابی مدارات الکتروهیدرولیک جکهای بالابرخودرو30ITC-AT-507تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شیم گیری کاربرد موتور با ابزار مخصوص30ITC-AT-510تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعلیق خودروی سمند30ITC-AT-509تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ترمزهای ABS خودروهای هیوندا30ITC-AT-508تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ترانس اکسل مزدا 32330ITC-AT-511تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم ترمز و تعلیق L9030ITC-AT-512تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم ترمز و تعلیق سمند LX30ITC-AT-513تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم ترمز و تعلیق پژو 20630ITC-AT-514تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با سیستم مالتی پلکس پژو20610ITC-AT-515تقویم های آموزشی دانلود دانلود
هیدرولیک تعمیراتی30ITC-AT-517تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی و مدلسازی پیشرفته با Solid Work30ITC-DR-611/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مولد قدرت تخصصی النترا( موتور گاما )30ITC-AT-523تقویم های آموزشی دانلود دانلود
خودروهای هیبریدی30ITC-AT-456تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مولد قدرت مقدماتی 230ITC-AT-318/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت موتور مقدماتی 130ITC-AT-563تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت موتور مقدماتی 230ITC-AT-564تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعلیق فرمان مقدماتی30ITC-AT-565تقویم های آموزشی دانلود دانلود
هیدرولیک پرورپورشنال(تناسبی)و شیرهای سروو30ITC-AT-568تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزارFluidsimجهت شبیه سازی مدارهای هیدرولیکی و30ITC-AT-569تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آموزش نحوه تیونینگ و تقویت موتور30ITC-AT-572تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربری ایمن لیفت تراک20ITC-AT-574تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بررسی ساختار الکترونیکی ECU30ITC-AT-575تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم ایمنی خودرو30ITC-AT-576تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عیب یابی در سیستمهای پنوماتیکی بر اساس روش RCFA30ITC-AT-577تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شیرهای صنعتی ، تعمیر و نگهداری30ITC-AT-578تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستمهای کنترلی در توسعه سیستمهای حمل و نقل هوشمند30ITC-AT-579تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام امادگی(آزمون تخصصی رشته صنایع خودرو)1ITC-AT-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آزمون عمومی1ITC-AT-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آموزش رشته صنایع خودرو)1ITC-AT-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آموزش عمومی1ITC-AT-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پنوماتیک پیشرفته30ITC-AT-583تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کنترل هیدرولیک حلقه بسته30ITC-AT-584تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شناخت ، عیب یابی و تعمیرات انواع گیربکسهای صنعتی30ITC-AT-587تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و بهينه‌سازي سيستم نگهداري و تعمير PM (مقدما30ITC-AT-589تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ECU خودروپیشرفته(1)30ITC-AT-590تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ECU خودروپیشرفته(2)30ITC-AT-591تقویم های آموزشی دانلود دانلود