شما دپارتمان صنایع ساختمان را انتخاب کرده اید
نام پکزمان پککد پک دانلود فایلدانلود کتاب و جزوات
اصول طراحي فونداسيون30ITC-UB-335تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آيين نامه 2800 زلزله ( ويرايش سوم )30ITC-UB-333تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحليل و طراحي ساختمان هاي فلزي با نرم افزار SAP60ITC-UB-344تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحليل و طراحي سازه هاي فولادي با نرم افزار XSTEEL60ITC-UB-345تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي معماري با نرم افزار archicad ( پيشرفته )60ITC-UB-347تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مقررات ملي ساختماني ايران60ITC-UB-349تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ترسيم نقشه هاي سازه از خروجي etabs& safe30ITC-UB-279تقویم های آموزشی دانلود دانلود
محاسبات ساختمان هاي فلزي و بتني با نرم افزار excel30ITC-UB-388تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی ترسيم نقشه هاي تاسيساتي لوله کشی آب فاضلاب30ITC-UB-235تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آزمايشگاه تكنولوژي بتن30ITC-UB-385تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آزمايشگاه خاك30ITC-UB-386تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آزمايشگاه قير و آسفالت30ITC-UB-369تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آزمايشگاه غيرمخرب بتن60ITC-UB-370تقویم های آموزشی دانلود دانلود
خلاقيت هنري30ITC-UB-371تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دكوراسيون 130ITC-UB-372تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دكوراسيون 230ITC-UB-373تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنايي با الزامات دانش مديريت پروژهPMBOK30ITC-UB-374تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنايي با برنامه ريزي و كنترل پروژه30ITC-UB-375تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنايي با مباني ژئو تكنيك30ITC-UB-376تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه برداري 1 و عمليات آن60ITC-UB-377تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه برداري 2 و عمليات آن60ITC-UB-378تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنايي با دستگاههاي پيشرفته نقشه برداري30ITC-UB-379تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه برداري با نرم افزار sdrmap30ITC-UB-380تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تجربه اندوزی حرفه ای(کارورزی در صنعت)30ITC-UB-387تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه برداري ايجاد و کنترل پروژه هاي زميني با نرم ا30ITC-UB-381تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه برداري ايجاد و کنترل پروژه هاي زميني با نرم ا30ITC-UB-382تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مباني هنرهاي تجسمي30ITC-UB-383تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بافت شناسي30ITC-UB-384تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي معماري با نرم افزار archicad ( مقدماتي )30ITC-UB-346/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي معماري با نرم افزار archicad ( پيشرفته )30ITC-UB-347/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول طراحي سازه هاي فولادي30ITC-UB-329تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ضعف ها واشکالات ساخت وساز در ساختمان ها30ITC-UB-214تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنايي با طراحي مقاطع فلزي60ITC-UB-336تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنايي با طراحي مقاطع بتني 60ITC-UB-337تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شهرک سازی30ITC-UB-200تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الزامات عمومی ساختمان30ITC-UB-201تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مصالح و فرآورده هاي ساختماني30ITC-UB-338تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم وخشک ایران30ITC-UB-203تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مسائل حقوقي در مهندسي عمران 60ITC-UB-339تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مديريت ماشين آلات راه سازي60ITC-UB-340تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سازه در معماری30ITC-UB-217تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیلی بر قانون تملک آپارتمان ها30ITC-UB-215تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دوره جامع متره و برآورد و تهيه صورت وضعيت به كمك E30ITC-UB-341تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مجموعه قوانین ومقررات مرتبط با امور پیمانکاری30ITC-UB-207تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مهندسي ارزش و كارگاه عملي آن60ITC-UB-342تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي معماري با نرم افزار archicad ( مقدماتي )60ITC-UB-346تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کنترل و زمانبندی پروژه های عمرانی30ITC-UB-277تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحليل و طراحي ساختانهاي بتني با نرم افزار sap60ITC-UB-343تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فناورهای نوین ساختمانLSF60ITC-UB-281تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بررسی صورت وضعیت پیمانکاران در پروژه های عمرانی30ITC-UB-276تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کنترل کیفیت اجرا در پروژه های عمرانی30ITC-UB-275تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی30ITC-UB-278تقویم های آموزشی دانلود دانلود
قالب های چوبی در ساختمان60ITC-UB-334تقویم های آموزشی دانلود دانلود
قالب های فلزی در ساختمان60ITC-UB-260تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان60ITC-UB-261تقویم های آموزشی دانلود دانلود
حجم سازی30ITC-UB-300تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ماکتهای ساختمانی60ITC-UB-301تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی ساختمانهای مسکونی(ویلائی)30ITC-UB-302تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی ساختمانهای مسکونی (آپارتمان)30ITC-UB-303تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی محوطه در ساختمانهای مسکونی30ITC-UB-304تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی نما30ITC-UB-305تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی ساختمان اداری-تجاری30ITC-UB-306تقویم های آموزشی دانلود دانلود
چیدمان در منازل مسکونی30ITC-UB-307تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سبک شناسی در طراحی داخلی30ITC-UB-308تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی مبلمان داخلی منازل30ITC-UB-309تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرسپکتیوهای مرکزی30ITC-UB-310تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی نورپردازی30ITC-UB-311تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طاق و قوس در معماری ایران30ITC-UB-312تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سبک شناسی معماری ایرانی30ITC-UB-313تقویم های آموزشی دانلود دانلود
متره و برآورد و امور پیمانها60ITC-UB-216تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرزانته پروژه با نرم افزار 3D MAX60ITC-UB-314تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شيت بندي با نرم افزارهاي PHOTOSHOP60ITC-UB-315تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ايجاد بافت در دكوراسيون داخلي(پتينه )60ITC-UB-316تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آموزش نرم افزارARC VIEW GIS3.X(پیشرفته)30ITC-UB-263تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آموزش نرم افزار ARC VIEW GIS 3.X(مقدماتی)30ITC-UB-262تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پیشرفته کاربرد نرم افزار AUTOCAD LAND DEVELOPMENT30ITC-UB-259تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آموزش نرم افزار AUTOCAD CIVIL3D LAND DESKTOP2010(پ30ITC-UB-265تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آموزش نرم افزار AUTOCAD CIVIL3D LAND DESKTOP2010(م30ITC-UB-264تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مقدماتی کاربرد نرم افزار AUTOCAD LAND DEVELOPMENT30ITC-UB-258تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول جوشکاری و بازرسی جوش و کارگاه جوش30ITC-UB-218تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ترسیم نقشه های بتنی30ITC-UB-219تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اجرا و نظارت30ITC-UB-266تقویم های آموزشی دانلود دانلود
دوره ترسیم نقشه های فلزی30ITC-UB-210تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنولوژی بتن30ITC-UB-220تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل و طراحی پی و دال بتنی با نرم افزار SAFE30ITC-UB-224تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل و طراحی ساختمان های بتنی با نرم افزار ETABS60ITC-UB-222تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل و طراحی ساختمان های فلزی با نرم افزارETABS60ITC-UB-221تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شناخت رنگها30ITC-UB-223تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ترسيم نقشه هاي معماري با اتوكد مقدماتي 201030ITC-UB-225تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي و مدلسازي با اتوكد پيشرفته 201030ITC-UB-226تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحي معماري با نرم افزار sketchup30ITC-UB-227تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نحوه ارزیابی املاک و ساختمانها30ITC-UB-600تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بيمه هاي مهندسي در پروژه هاي عمراني و شهرسازي30ITC-UB-318تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تری دی مکس (مدلینگ مقدماتی)30ITC-UB-319تقویم های آموزشی دانلود دانلود
GPS دو فركانسه مقدماتي30ITC-UB-320تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Revit Architecture پيشرفته60ITC-UB-321تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Revit Architecture (مقدماتي)30ITC-UB-317تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اکوستیک در معماری30ITC-UB-322تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بنای سفت کار30ITC-UB-323تقویم های آموزشی دانلود دانلود
متره و برآورد30ITC-UB-327تقویم های آموزشی دانلود دانلود
3DMAX(پیشرفتهModeling)30ITC-UB-324تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مبحث ششم مقررات ملی ساختمان-بارگذاری30ITC-UB-232تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول طراحي سازه هاي بتني30ITC-UB-328تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مصالح ساختمانی نوین در صنعت ساختمان30ITC-UB-325تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله کشی گاز30ITC-UB-230تقویم های آموزشی دانلود دانلود
رندرگیری در نرم افزار اسکچ آپ30ITC-UB-331تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مبانی کارآفرینی در صنعت ساختمان30ITC-UB-330تقویم های آموزشی دانلود دانلود
3DMAX سطح 3(نورپردازی -متریال)30ITC-UB-332تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ساخت وسازخشک سطح 1کارگر ماهر(کناف)نصب پنلهای گچی30ITC-UB-350تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم ساخت و ساز خشک سطح 2-نصاب پنلهای گچی30ITC-UB-351تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم ساخت وساز خشک سطح 3-سراکیپ کارگاه پنلهای گچی30ITC-UB-352تقویم های آموزشی دانلود دانلود
رندرگیری با Vray در نرم افزار تری دی مکس30ITC-UB-353تقویم های آموزشی دانلود دانلود
روش تحقیق در حوزه طراحی محیط30ITC-UB-354تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت حمل و نقل و ترافیک کلانشهر تهران30ITC-UB-355تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت پسماند در مقیاس یک محله پایلوت30ITC-UB-356تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت پسماند در مقیاس کلانشهر تهران30ITC-UB-357تقویم های آموزشی دانلود دانلود
معماری پایدار 130ITC-UB-358تقویم های آموزشی دانلود دانلود
معماری پایدار 230ITC-UB-359تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنولوژی آرماتوربندی در ساختمان30ITC-UB-261/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار لومیون30ITC-UB-360تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاشی کاری30ITC-UB-361تقویم های آموزشی دانلود دانلود
قالب بندی ساختمان30ITC-UB-362تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گچ کاری ساختمان30ITC-UB-363تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الزامات پدافند غیرعامل در طرح معماری30ITC-UB-364تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اجرای کاشی کاری استخر و سونا30ITC-UB-365تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اجرای سنگ کاری ساختمان30ITC-UB-366تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Revit Architecture( سطح 1 پیشرفته)30ITC-UB-321/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Revit Architecture (پیشرفته سطح 2)30ITC-UB-321/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ساخت وسازخشک سطح1ابزارشناسی-نصب واجرای پنلهای سقف30ITC-UB-350/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ساخت وسازخشک سطح2نصب پنلهای گچی دیوارهای جداکننده30ITC-UB-351/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کار روی شیشه (ویترای)در طراحی داخلی ساختمان30ITC-UB--367تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کار با کاشی شکسته در طراحی داخلی ساختمان30ITC-UB-368تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل و طراحی ساختمانهای بتنی با نرم افزار Sap30ITC-UB-343/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل و طراحی ساختمانهای فلزی با نرم افزار SAP30ITC-UB-344/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پلاگین Grasshopper در نرم افزار راینو30ITC-UB-389تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تفکیک اراضی شهری و روستایی30ITC-UB-390تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل و طراحی ساختمانهای فلزی با نرم افزارEtabs30ITC-UB-221/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل و طراحی ساختمانهای بتنی با نرم افزار Etabs30ITC-UB-222/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آنالیز و طراحی دالهای بتنی30ITC-UB-393تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شناسایی شرح خدمات مهندسان 7 رشته ساختمان30ITC-UB-392تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیلگر و طراح دیوار برشی بتن مسلح با Etabs30ITC-UB-394تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل و طراحی سوله با نرم افزار Sap30ITC-UB-395تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تجلیلگر و طراح پی با نرم افزار Safe30ITC-UB-396تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیلگر و طراح دال با نرم افزار Safe30ITC-UB-397تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی فضای های آموزشی (غیر حضوری- مجازی)30ITC-UB-398تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فتوشاپ در معماری(مقدماتی)30ITC-UB-399تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی اقلیمی30ITC-UB-202تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ترسیم نقشه های دو بعدی با اتوکد30ITC-UB-225/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول طراحی معماری30ITC-UB-400تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ترسیم نقشه های فلزی و بتنی30ITC-UB-401تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام امادگی(آزمون تخصصی رشته عمران)1ITC-UB-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آزمون عمومی1ITC-UB-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آموزش رشته عمران)1ITC-UB-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آموزش عمومی1ITC-UB-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مبانی نقش برجسته(نقش برجسته گچی -1)30ITC-UB-402تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقش برجسته گچی -230ITC-UB-403تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقش برجسته فایبر گلاس30ITC-UB-404تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پرسپکتیو و کروکی30ITC-UB-406تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی مبلمان در معماری داخلی30ITC-UB-410تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نقشه برداری زیرزمینی با تاکید بر تونل( بخش مقدماتی30ITC-UB-409تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تسطیح و برآورد حجم عملیات خاکی سایت30ITC-UB-408تقویم های آموزشی دانلود دانلود