شما دپارتمان مراقبت و زیبائی را انتخاب کرده اید
نام پکزمان پککد پک دانلود فایلدانلود کتاب و جزوات
آرایشگر صورت و موی زنانه30ITC-MU-014تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پیرایشگر مو و کاربر مواد شیمیایی30ITC-MU-015تقویم های آموزشی دانلود دانلود
محافظت و نگهداری پوست30ITC-MU-016تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کلاه گیس بافی30ITC-MU-017تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پیرایش مردانه (ویژه آقایان)60ITC-MU-018تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آرایش دائم صورت زنانه60ITC-MU-020تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آزمون عمومی1ITC-MU-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پیرایش تخصصی کودکان70ITC-MU-021تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت سالن های زیبایی44ITC-MU-022تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گریم تخصصی کودک32ITC-MU-023تقویم های آموزشی دانلود دانلود
متعادل ساز چهره مردانه ( گریم داماد)36ITC-MU-024تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فن زدن چهره30ITC-MU-025تقویم های آموزشی دانلود دانلود
حالت دادن موها به فرمهای مختلف30ITC-MU-026تقویم های آموزشی دانلود دانلود