شما دپارتمان الکترونيک را انتخاب کرده اید
نام پکزمان پککد پک دانلود فایلدانلود کتاب و جزوات
تكنولوژي مهارتهاي كارگاهي الكترونيك 60ITC-EL-101تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي تحليل و عيب يابي مدارات الكتريكي (كاربردي60ITC-EL-102تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي الكترونيك 1 ( كاربردي ) 60ITC-EL-103تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي الكترونيك 2 ( كاربردي ) 60ITC-EL-104تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي تحليل و عيب يابي منابع تغذيه 60ITC-EL-105تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي تحليل و عيب يابي اسيلاتورها( كاربردي )60ITC-EL-106تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي تحليل و عيب يابي مدارات لاجيك (كاربردي)60ITC-EL-107تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي حفاظت و ايمني در برق و الكترونيك 30ITC-EL-108تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول و ابزار اندازه گیری30ITC-EL-109تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي مخابرات آنالوگ (راديويي)60ITC-EL-202تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي مخابرات ديجيتالي (راديويي)60ITC-EL-203تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي مخابرات آنالوگ (تصويري)60ITC-EL-204تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي مخابرات ديجيتالي (تصويري) 30ITC-EL-205تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد ميكرو ويو60ITC-EL-206تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد فيبر نوري60ITC-EL-207تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي سازگاري الكترو مغناطيس EMC30ITC-EL-208تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربردي مخابرات عمومي 160ITC-EL-209تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربردي مخابرات ماهواره اي 260ITC-EL-210تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي سيستم هاي مخابراتي ( تلفن روميزي)30ITC-EL-211تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي سيستم هاي مخابراتي ( تلفن همراه)60ITC-EL-212تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي ساختار و عيب يابي نمايشگرهاي تصوير30ITC-EL-213تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي ضبط مغناطيسي صدا و تصوير60ITC-EL-214تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي ضبط نوري و الكتريكي صدا و تصوير60ITC-EL-215تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي سيستم هاي هوشمند كنترل ساختمان و مجتمع هاي صنعتي60ITC-EL-216تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي سيستم هاي RF-ID30ITC-EL-217تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد نرم افرار شبيه ساز MULTISIM60ITC-EL-301تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد نرم افزار طراحي مدار چاپي (پروتل)60ITC-EL-302تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد نرم افزار رياضي و مهندسي MATLAB در الكترونيك 60ITC-EL-304تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد نرم افزار Proteos30ITC-EL-305تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي GROUNDING60ITC-EL-401تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي تحليل و بررسي سوئيچ هاي نيمه هادي ( چند ل60ITC-EL-402تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي تحليل و عيب يابي مدارات كنترل قدرت 60ITC-EL-403تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي تحليل و عيب يابي مدارات مجتمع خطي در سيستم هاي صنعتي 60ITC-EL-404تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي تحليل و عيب يابي مدارات اينورتر و USP60ITC-EL-405تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد تايمرها و تقويت كننده هاي عملياتي در سيستم هاي صنعتي 60ITC-EL-406تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد سوئيچها و كابلها در كنترل صنعتي30ITC-EL-407تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كنترل الكترونيكي ماشين هاي DC كاربردي60ITC-EL-408تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كنترل الكترونيكي ماشين هاي AC كاربردي60ITC-EL-409تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد مدارات قدرت در سيستم هاي صنعتي 60ITC-EL-410تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد سنسورها درسيستم هاي صنعتي30ITC-EL-411تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي آشنايي با الزامات ISO 9000 و ISO9001 و OH30ITC-EL-501تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كنترل فرآيند60ITC-EL-503تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد تجهيزات اندازه گيري دقيق60ITC-EL-504تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد نرم افزار پردازش و مانيتورينگ Lab 60ITC-EL-505تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد نرم افزار پردازش scada و كارتهاي س30ITC-EL-506تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد نرم افزار پردازش wincc و كارتهاي س30ITC-EL-507تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي ارسال و انتقال اطلاعات در كنترل فرايندها 30ITC-EL-508تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پیکربندی و برنامه نویسی شبکه های Pro Fibus30ITC-EL-509تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي برقراري ارتباط ماشين با انسان HMI و ماژول30ITC-EL-510تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كنترل كننده لاجيكي قابل برنامه نويسي 130ITC-EL-511تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كنترل كننده لاجيكي قابل برنامه نويسي 230ITC-EL-512تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كنترل كننده لاجيكي قابل برنامه نويسي 360ITC-EL-513تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كنترل كننده لاجيكي قابل برنامه نويسي 4Safety PLC Pilz Step-760ITC-EL-514تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي سيستم كنترل صنعتي Ipc30ITC-EL-515تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي سيستم كنترل گسترده Dcs30ITC-EL-516تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد و پروگرام ميكروكنترلر805160ITC-EL-517تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد و پروگرام ميكروكنترلرAVR60ITC-EL-518تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد و پروگرام ميكروكنترلرPIC60ITC-EL-519تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد و پروگرام پردازشگرهاي با سرعت DSP60ITC-EL-520تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي و اصول طراحي و ساخت ربات30ITC-EL-521تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي ساختار ترانسديوسرها و كندانسورها 60ITC-EL-601تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي شناخت انرژي هاي نو و بازده اقتصادي آن 60ITC-EL-602تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد ليزر30ITC-EL-603تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي تعمير و عيب يابي مادربرد و مدارات الكترون60ITC-EL-701تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربردي تعمير و نگهداري دستگاههاي پزشكي ري صنعتي )60ITC-EL-801تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تجربه اندوزی حرفه ای(کارورزی در صنعت)30ITC-EL-175تقویم های آموزشی دانلود دانلود
درایورهای الکترونیکی موتور الکتریکی (ميكرومستر)30ITC-EL-412تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدارات منطقي30ITC-EL-604تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول تعميرات تلويزيونهاي ديجيتال30ITC-EL-218تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سيستم هاي صوتي سالن ها مجتمع ها و محيط هاي صنعتي30ITC-EL-219تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول كار و ساختمان دوربين هاي تصوير برداري30ITC-EL-220تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سروركنترلرها30ITC-EL-413تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ميكرو كنترلر FPGA30ITC-EL-522تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد نرم افرار شبيه ساز MULTISIM30ITC-EL-301/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي شناخت انرژي هاي نو و بازده اقتصادي آن 30ITC-EL-602/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد نرم افزار طراحي مدار چاپي (پروتل)30ITC-EL-302/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد فيبر نوري 30ITC-EL-207/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي ضبط مغناطيسي صدا و تصوير 30ITC-EL-214/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي تحليل و عيب يابي مدارات اينورتر و USP30ITC-EL-405/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كنترل كننده لاجيكي قابل برنامه نويسي 330ITC-EL-513/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد تجهيزات اندازه گيري دقيق30ITC-EL-504/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي سيستم هاي هوشمند كنترل ساختمان و مجتمع ها30ITC-EL-216/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي ضبط نوري و الكتريكي صدا و تصوير30ITC-EL-215/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد و پروگرام ميكروكنترلرAVR (مقدماتی)30ITC-EL-518/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد و پروگرام ميكروكنترلرPIC30ITC-EL-519/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كاربرد نرم افزار رياضي و مهندسي MATLAB در30ITC-EL-304/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي الكترونيك کاربردی 1 30ITC-EL-103/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي تحليل و عيب يابي مدارات منطقی (كاربردي)30ITC-EL-107/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كنترل فرآيندهاي صنعتي PID30ITC-EL-502تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي كنترل الكترونيكي ماشين هاي AC كاربردي30ITC-EL-409/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژي تحليل و بررسي سوئيچ هاي نيمه هادي ( چند ل30ITC-EL-402/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تكنولوژ‍ي اندازه گيري الكتريكي30ITC-EL-110تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الکترونیک صنعتی 130ITC-EL-112تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الکترونیک صنعتی 230ITC-EL-113تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنیک پالس30ITC-EL-114تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنائی با قطعات مینیاتوری و SMD30ITC-EL-115تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی و اجرای پروژه60ITC-EL-116تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنولوژی بیسیم WIRE LESS30ITC-EL-221تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول و عیب یابی لب تاپ ها30ITC-EL-222تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پردازش تصویر VSP30ITC-EL-223تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنولوژی ردیاب ها و GPS30ITC-EL-224تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تلفن سانترال30ITC-EL-225تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنولوژی بوسترها و آنتن مرکزی30ITC-EL-226تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنولوژی آیفون های تصویری30ITC-EL-227تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنولوژی رادار30ITC-EL-228تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربرد نرم افزارهای الکترونیک صنعتی30ITC-EL-306تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربرد نرم افزارELECTRICAL AUTOCAD30ITC-EL-307تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربرد الکترونیک در برق صنعتی30ITC-EL-414تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کالیبراسیون دستگاه های الکترونیکی30ITC-EL-415تقویم های آموزشی دانلود دانلود
رله هوشمند لوگو30ITC-EL-526تقویم های آموزشی دانلود دانلود
STEP7مقدماتی30ITC-EL-527تقویم های آموزشی دانلود دانلود
STEP7پیشرفته30ITC-EL-528تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کنترل کننده های قابل برنامه ریزی غیر زیمنس30ITC-EL-529تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پروتکل های صنعتیPCS30ITC-EL-530تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم های مانیتورینگ صنعتی30ITC-EL-531تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کامپیوتر های صنعتی30ITC-EL-532تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدارات الکترونیک در دستگاههای صنعتی30ITC-EL-533تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نگهداری و تعمیر سیستم های الکترونیکی30ITC-EL-534تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی اسناد ابزار دقیق با نرم افزارINTOOLS30ITC-EL-524تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پروژه های کاربردی میکروکنترلرها30ITC-EL-525تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنولوژی الکترونیک در سیستم های پرواز 130ITC-EL-802/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنولوژی الکترونیک در سیستم های پرواز 230ITC-EL-802/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدارات الکترونیک در لوازم خانگی30ITC-EL-803تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول و عملکرد دستگاه های اتوماسیون اداری130ITC-EL-804/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول و عملکرد دستگاه های اتوماسیون اداری230ITC-EL-804/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم های هشدار دهنده(دزدگیر و اعلان حریق)30ITC-EL-805تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم های امنیت الکترونیک(دوربین مدار بسته)30ITC-EL-806تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اجرای سمینار آموزشی(تحقیق)30ITC-EL-807تقویم های آموزشی دانلود دانلود
حفاظت الکترونیک30ITC-EL-111تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار تحلیل مدارات الکترونیک Pspice-Orcad30ITC-EL-303تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الکترونیک کاربردی 230ITC-EL-104/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل و عیب یابی منابع تغذیه30ITC-EL-105/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل و عیب یابی اسیلاتورها30ITC-EL-106/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آنتن و انتشار امواج کاربردی30ITC-EL-201/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مخابرات آنالوگ (رادیویی)30ITC-EL-202/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مخابرات دیجیتال (رادیویی)30ITC-EL-203/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مخابرات آنالوگ (تصویری)30ITC-EL-204/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مخابرات کاربردی ماهواره ای 2 (رسیورها)30ITC-EL-210/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل و عیب یابی مدارات مجتمع خطی در سیستمهای صنعت30ITC-EL-404/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربرد نرم افزار پردازش و مانیتورینگ Lab View30ITC-EL-505/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
شبكه هاي صنعتي پروفي نت30ITC-EL-535تقویم های آموزشی دانلود دانلود
PLC-GRAPH 730ITC-EL-536تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربرد سنسورها،سوئیچ ها،شیرها و سیلندرها در PLC30ITC-EL-537تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی و ساخت اجزاء مکانیکی ربات(سخت افزار ربات)30ITC-EL-538تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول و تعمیر گیرنده های دیجیتال Set Box30ITC-EL-229تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربرد و پروگرام میکروکنترولر AVR2 ( پیشرفته )30ITC-EL-539تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مونیتورینگ و کنترل صنعتی باWincc Flexible30ITC-EL-546تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزارهای کنترل و برقراری ارتباط آنها باPLC30ITC-EL-540تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کنترل موتورهای الکتریکی با میکروکنترلر30ITC-EL-544تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کنترل فرایند از طریق بردهای الکترونیکی30ITC-EL-542تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار پرتئوس کاربردی(پیشرفته)30ITC-EL-543تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مکاترونیک کاربردی(مقدماتی)30ITC-EL-810تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربرد برنامه نویسی C در الکترونیک30ITC-EL-545تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الکترونیک کاربردی(آموزش غیرحضوری - مجازی)30ITC-EL-103/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیر و کددهی دزدگیرهای اتومبیل و منازل30ITC-EL-808تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برنامه نویسی سطح بالای SCL)PLC)30ITC-EL-547تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برنامه نویسی استیشن های مکاترونیک30ITC-EL-811تقویم های آموزشی دانلود دانلود
استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهی سطح130ITC-EL-812تقویم های آموزشی دانلود دانلود
استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهی سطح 230ITC-EL-813تقویم های آموزشی دانلود دانلود
استانداردهای تخصصی تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهی سطح330ITC-EL-814تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربرد و پروگرام میکروکنترولر های XMEGA مقدماتی30ITC-EL-541تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول و تعمیرات سخت افزار و نرم افزار موبایل30ITC-EL-212/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول تلویزیونهای دیجیتالLCD-LED-PDP(غیرحضوری-مجازی30ITC-EL-218/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تراشه های CPLD30ITC-El-560تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنولوژی کنترل الکترونیکی ماشین های DC کاربردی30ITC-EL-408/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی( غیرحضوری-مجازی)30ITC-EL-102/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
حفاظت و ایمنی در برق و الکترونیک( غیرحضوری-مجازی)30ITC-EL-108/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
PLC-STEP7-120030ITC-EL-549تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیرات تخصصی موبایل(پیشرفته)30ITC-EL-230تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مکاترونیک کاربردیTesting Station30ITC-EL-816تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نصب ومونتاژقطعات وبوردهای الکترونیکیIPC A610 D30ITC-EL-117تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربردتعمیرات مدارات الکترونیک درماشینهای لباسشوئی30ITC-EL-815تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه اموزشی شبکه های صنعتی16ITC-EL-535/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی رباتیک16ITC-EL-521/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی ابزاردقیق24ITC-EL-504/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی مکاترونیک16ITC-EL-810/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی سخت افزار مقدماتی30ITC-EL-851تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی سخت افزار پیشرفته30ITC-EL-852تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برنامه نویسی و برنامه ریزی در الکترونیک30ITC-EL-853تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی نرم افزار مقدماتی30ITC-EL-854تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی نرم افزار پیشرفته30ITC-EL-855تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مونتاژ و راه اندازی مدارات الکترونیک30ITC-EL-856تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تجهیزات پیشرفته در عیب یابی30ITC-EL-857تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربرد تعمیرات مدارات الکترونیک دریخچال فریزروساید30ITC-EL-858تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول کاربردوتعمیرات الکترونیک دردستگاههای جوش وبرش30ITC-EL-859تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول و کاربرد انواع سنسور در خودرو30ITC-EL-860تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی ،ساخت و برنامه نویسی ربات30ITC-EL-861تقویم های آموزشی دانلود دانلود
PLC های FATEK30ITC-EL-557تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مکاترونیک کاربردی-Handling station30ITC-EL-817تقویم های آموزشی دانلود دانلود
Wincc Flexible پیشرفته30ITC-EL-556تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربرد ماکروویو30ITC-EL-206/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
PLC Fatek پیشرفته30ITC-EL-558تقویم های آموزشی دانلود دانلود
(PLC LG(LS30ITC-EL-559تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سروودرایوهای Estun30ITC-EL-416تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سروو درایوهای LG) LS30ITC-EL-417تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل و عیب یابی مدارات الکتریکی30ITC-EL-102/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی و ساخت نیروگاههای خورشیدی30ITC-EL-602/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی و ساخت نیروگاههای بادی30ITC-EL-602/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نرم افزار فلوید سیم درکنترل صنعتی با لینکEazy OPC 30ITC-EL-818تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کاربرد نرم افزار اتومیشن استدیو در کنترل صنعتی30ITC-EL-819تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیرات تب لت و نوت بوک30ITC-EL-703تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدار مجتمع خطی (غیرحضوری-مجازی)30ITC-EL-404/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تکنولوژِی رادار(غیرحضوری- مجازی)30ITC-EL-228/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرمقدماتی30ITC-EL-302/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی مدارات چاپی بانرم افزارآلتیوم دیزاینرپیشرفته30ITC-EL-302/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی و ساخت منابع تغذیه خطی و کلیدی30ITC-EL-105/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیرات مدارات الکترونیکی پرینتروشارژانواع کارتریج30ITC-EL-702تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی شیرهای صنعتی و ابزار دقیق30ITC-EL-504/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیریت منابع آب - آکواترونیک30ITC-EL-901تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با اصول ،ساختمان وتعمیرترازوهای الکترونیکی 30ITC-EL-902تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی(آبگرمکن و پنل خورشیدی)30ITC-EL-903تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سنسور و ابزار دقیق در پزشکی(غیرحضوری- مجازی)30ITC-EL-904/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
نیروگاههای تجدیدپذیر واثرات اقتصادی غیرحضوری-مجازی30ITC-EL-905/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
راه اندازی و عیب یابی باسکول های جاده ای30ITC-EL-902/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول و تعمیرباسکول های جاده ای 230ITC-EL-902/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول و تعمیر باسکول های جاده ای 330ITC-EL-902/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیر کار تجهیزات سیستم گازهای طبی بیمارستانی 130ITC-EL-906/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیرکار تجهیزات سیستم گازهای طبی بیمارستانی 230ITC-EL-906/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی 130ITC-EL-906/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی 230ITC-EL-906/4تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی330ITC-EL-906/5تقویم های آموزشی دانلود دانلود
راهنمای خریدنگهداری تعمیر تلویزیون(غیرحضوری-مجازی30ITC-EL-213/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
راهنمای خرید،نگهداری و تعمیر لپ تاپ(غیرحضوری-مجازی30ITC-EL-222/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
راهنمای خریدنگهداری تعمیرتبلت و نوت بوک غیرحضوری 30ITC-EL-703/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
راهنمای خرید نگهداری تعمیر موبایل غیرحضوری مجازی30ITC-EL-212/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل مدارهای الکتریکی پیشرفته 2(مجازی غیرحضوری)30ITC-EL-102/2/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل مدارهای الکترونیکی پیشرفته 2 مجازی غیرحضوری30ITC-EL-104/2/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مونتاژ قطعات الکترونیکی استانداردIPC A610D غیرحضور30ITC-EL-117/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اصول مخابرات ماهواره ای(غیر حضوری- مجازی)30ITC-EL-210/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارگاه آموزشی انرژی خورشیدی(نیروگاههای فتوولتائیک)16ITC-EL-903/1تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ميكرو كنترلر ARM30ITC-EL-523تقویم های آموزشی دانلود دانلود
انواع باتری و کاربرد آنها در دستگاههای الکترونیک30ITC-EL-548تقویم های آموزشی دانلود دانلود
TIA Portal مقدماتی30ITC-EL-550تقویم های آموزشی دانلود دانلود
TIA Portal پیشرفته30ITC-EL-551تقویم های آموزشی دانلود دانلود
سیستم دوربین های مداربسته دیجیتال30ITC-EL-806/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عیب یابی و تعمیر دستگاههای الکترونیک30ITC-EL-534/4تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ابزار دقیق 130ITC-EL-504/14تقویم های آموزشی دانلود دانلود
ابزار دقیق 230ITC-EL-504/24تقویم های آموزشی دانلود دانلود
عملگرها30ITC-EL-539/4تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پنوماتیک و الکتروپنیوماتیک 1مقدماتی30ITC-HP-1011/4تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پنوماتیک و الکتروپنیوماتیک 2پیشرفته30ITC-HP-1012/4تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مبانی انرژی سبز130ITC-El-602/14تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مبانی انرژی سبز230ITC-El-602/24تقویم های آموزشی دانلود دانلود
طراحی و ساخت آبگرمکن های خورشیدی30ITC-EL-604/4تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تولید و نیروگاه30ITC-EL-610/4تقویم های آموزشی دانلود دانلود
پروژه و تحقیق30ITC-EL-611/4تقویم های آموزشی دانلود دانلود
الکترونیک صنعتی مقدماتی( غیر حضوری- مجازی)30ITC-EL-112/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تحلیل و عیب یابی مدارات منطقی (غیر حضوری-مجازی)30ITC-EL-107/3تقویم های آموزشی دانلود دانلود
بررسی نرم افزارهای تعمیرومدیریت موبایل و تبلت غیرح30ITC-EL-212/33تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کنترل کننده موتورهای الکتریکی Dan Foss30ITC-EL-412/2تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آزمون تخصصی رشته الکترونیک)1ITC-EL-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آزمون عمومی1ITC-EL-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آموزش الکترونیک)1ITC-ELتقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آزمون تخصصی رشته ابزاردقیق)1ITC-ELتقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آموزش ابزار دقیق)1ITC-EL-تقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آزمون تخصصی رشته انرژی تجدیدپذیر)1ITC-ELتقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی (آموزش انرژی تجدیدپذیر)1ITC-ELتقویم های آموزشی دانلود دانلود
اعلام آمادگی آموزش عمومی1ITC-EL-000تقویم های آموزشی دانلود دانلود