شما دپارتمان هتلداری و گردشگری را انتخاب کرده اید
نام پکزمان پککد پک دانلود فایلدانلود کتاب و جزوات
آشنایی با فنون هتلداری30ITC-HT-001تقویم های آموزشی دانلود دانلود
فنون راهنمای مسافر30ITC-HT-002تقویم های آموزشی دانلود دانلود
تجهیز و راه اندازی کافی شاپ30ITC-HT-003تقویم های آموزشی دانلود دانلود
گردشگری سلامت30ITC-HT-004تقویم های آموزشی دانلود دانلود
راهنمای عمومی کویر و بیابان30ITC-HT-005تقویم های آموزشی دانلود دانلود
کارآفرینی در هتلداری و گردشگری30ITC-HT-006تقویم های آموزشی دانلود دانلود
راهنمای تورهای روستا30ITC-HT-007تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برگزاری تورهای کمپینگ در طبیعت30ITC-HT-008تقویم های آموزشی دانلود دانلود
راهنمای گردشگری ورزشی30ITC-HT-009تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آموزش نرم افزار مدیریت هتلداری30ITC-HT-010تقویم های آموزشی دانلود دانلود
برنامه ریز تور گردشگری30ITC-HT-011تقویم های آموزشی دانلود دانلود
مدیر جاذبه های گردشگری30ITC-HT-012تقویم های آموزشی دانلود دانلود
آشنایی با عملکردوساختاردفاترهوایی،جهانگردی وزیارتی30ITC-HT-013تقویم های آموزشی دانلود دانلود